Loading...
Single Feature Of Obi


Breadcrumbs For Single Page Of Website

Feature: Списък с трохички за всяка страница от уеб сайта ви.

Module:

Plugin

API: $app->website->getPage( $slug )->getBreadcrumbs()

Списък с Трохички за Страница от Уеб сайт

  • breadcrumbs
    • Add new link
      • iTitle
      • iUrl

Ако не са зададени, системата ще генерира автоматични, като проследява по parent_id, а след това и по category_id