Loading...
Single Feature Of Obi


List Characters Of Blog

Feature: Актьори към Блога ви

Module: Blog Builder

Plugin Character Creator Of Blog Builder

API: $app->blog->getCharacters( $a, $b, $c, $d, $e)

ИЗХОД

Списък с актьорите от блога ви.

НАСТРОЙКИ

  • orderby
  • offset
  • take
  • sort
  • random

Depends On: Module Blog