Loading...
List Testimonials For Single Product Of Website
List Testimonials For Single Product Of Website

Списък с препоръките на продуктите в сайта StartUp

Module:

URL marker:

Shortcode: $app->website->getProduct($slug)->getTestimonials()

API: List Testimonials For Single Product Of Website

Ajax handlers

Add your comment